Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Ένας καλύτερος από όλους εμάς άνθρωπος που μάχεται για μια καλύτερη ζωήΟ Σοφοκλής Αλέπης Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών εξηγεί πως τα Α.με.Α. μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, αν τους δώσουν το βήμα


Το να έχεις φίλους πραγματικούς είναι ευλογία από το Θεό. Το αν είναι οι φίλοι σου χαρισματικοί και μοναδικοί ως οντότητες και ως άνθρωποι είναι κάτι που σου πλημμυρίζει τη ψυχή σου με συναισθήματα μαγικά και αληθινά.
Ως Λευτέρης, Σταύρος και Χρήστος και ως Πινάκιο είμαστε στα αλήθεια χαρούμενοι που φίλο μας έχουμε τον Σοφοκλή Αλέπη.
Ο Σοφοκλής Αλέπης είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος. Όχι μόνο δεν καθηλώθηκε εξαιτίας της αναπηρίας του, αντιθέτως με τις πράξεις του και τις ενέργειες του δείχνει έναν άνθρωπο που δεν το βάζει κάτω και κάθε μέρα παλεύει για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία.
Σήμερα μας έστειλε ένα mail, με την ιδιότητα που έχει ως Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών.
Στο mail αυτό που ρίχνει τα ρατσιστικά-κοινωνικά τείχη εξηγεί πως οι παραπληγικοί άνθρωποι και οι έχοντες αναπηρία μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αρκεί να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία.
Ο Σοφοκλής με παραδείγματα αλλά και με συγκεκριμένες προσπάθειες εξηγεί πως Η επιχειρηματικότητα των Α.με.Α. θα πρέπει να αποτελέσει κατευθυντήριο άξονα πάνω στον οποίο θα στηριχθούν μια σειρά πολιτικές ένταξης των Αμε.Α στην αγορά εργασίας και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.
Ακολουθεί το άρθρο του Σοφοκλή Αλέπη:


Επιχειρηματικότητα & Α.με.Α.

Εξέχουσα θέση στο προγραμματισμό για την επόμενη πενταετία θα πρέπει να κατέχει η δυναμική παρέμβαση για την προώθηση οριζόντιων και κάθετών πολιτικών που μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρία. Η επιχειρηματικότητα των Α.με.Α. θα πρέπει να αποτελέσει κατευθυντήριο άξονα πάνω στον οποίο θα στηριχθούν μια σειρά πολιτικές ένταξης των Αμε.Α στην αγορά εργασίας και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

Φαντασθείτε λοιπόν πως θα ήταν μια κοινωνία που θα σχεδίαζε δράσεις πάνω στη δυνατότητα των Α.με.Α. για επιχειρείν .

Κατ αρχήν λέγοντας επιχειρηματικότητα δεν εννοούμε μονό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αλλά κάτι άλλο πέρα από αυτό. Εννοούμε προγραμματισμό – στρατηγική, καθώς ο επιχειρηματίας δεν περιμένει στωικά τη μοίρα του άλλα δημιουργεί τη μοίρα του, και τούτο ταιριάζει απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία των περισσότερων Α.με.Α. που αποδειγμένα διψούν για ισότιμή αντιμετώπιση, για άμβλυνση των ανισοτήτων, για εξωραϊσμό της μοίρας και τελικά για διάκριση.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα:

- Μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας τα Α.με.Α. μπορούν να αναδείξουν τις ικανότητές τους.

- Αυξάνεται η πιθανότητα τα Α.με.Α. να ασχοληθούν με το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, που είναι πιο κοντά στις ικανότητες και στο επίπεδο γνώσεών τους. Κατά συνέπεια αυξάνεται η πιθανότητα να είναι περισσότερο αποδοτικά στην εργασία τους.

- Υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα στην ευελιξία τόσο των συνθηκών εργασίας όσο και στη προσαρμογή των συνθηκών αυτών στις ανάγκες της αναπηρίας του κάθε ατόμου.

- Αυξάνονται η πιθανότητες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για Α.με.Α. εφόσον ο ίδιος ο εργοδότης είναι Α.με.Α. και συνεπώς ευαισθητοποιημένος προς την κατεύθυνση αυτή. Κατά συνέπεια μειώνεται η ανεργία – που στις τάξεις των Α.με.Α. αγγίζει το 80%- και αυξάνεται το Α.Ε.Π.

- Δημιουργούνται νέες προϋποθέσεις για την εργονομική προσαρμογή του χώρου εργασίας και την απόκτηση τεχνικών βοηθημάτων για τα απασχολούμενα άτομα.

- Η αντιστοίχηση του αντικείμενου της επιχείρησης με τις επιθυμίες του Α.με.Α. – επιχειρηματία, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και επιτυχία.

- Η επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορει να αποτελέσει θετικό πρότυπο τόσο για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες Α.με.Α. όσο και για τις ικανότητες των Α.με.Α.


Ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. (Ελληνικός Οργανισμός ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας) ο οποίος οδεύει προς κλείσιμο, κατά την περίοδο 2000-2006 εκπόνησε τρεις κύκλους προγραμμάτων χρηματοδότησης επιχειρήσεων από Α.με.Α.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι κατατέθηκαν 320 επιχειρηματικά σχέδια, εγκρίθηκαν 285 και υλοποιήθηκαν τελικά 130 επιχειρηματικά σχέδια.

Αποδεικνύεται έμπρακτα λοιπόν ότι τα Α.με.Α. έχουν τη πρόθεση να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα, λείπουν όμως οι κατάλληλες προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Μεγάλο μειονέκτημα του προγράμματος του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. ήταν η ελλιπής πληροφόρηση, καθώς και η ανασφάλεια που δημιουργείται από την αναστολή καταβολής κάθε είδους προνιακού επιδόματος που ελάμβανε το Α.με.Α, από τη στιγμή που έκανε αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμά επιχορήγησης από τον Ε.Ο.Μ.ΜΕ.Χ. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα του προγράμματος αυτού ήταν, ο μεγάλος χρόνος αναμονής για την καταβολή της εγκριθείσας επιδότησης.


Η προσπάθεια που ξεκίνησε μέσω του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. προτείνουμε να συνεχισθεί και να ενδυναμωθεί με επιπλέον Επιχειρησιακά Προγράμματα και ενίσχυση των κινήτρων

όπως :

- Δημιουργία και ανάδειξη του θεσμού των επιχειρηματικών συμβούλων για Α..με.Α.

- Δημιουργία θυρίδων επιχειρηματικότητας για Α..με.Α.

- Ένταξη των Α.με.Α. σε πηγές χρηματοδότησης και εξομάλυνση των διαδικασιών χορήγησης αυτής.

- Ενίσχυση της επιχειρηματικής πίστης των Α.με.Α. από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, με την εγγύηση της Πολιτείας με άτοκα ή χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - μέσω προσαρμοσμένων προγραμμάτων του θεσμού του πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. - (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ν. (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης).

- Χρηματοδότηση της Ιδέας του επιχειρηματία – Α.με.Α.

- Παροχή Κινήτρων για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών από Α.με.Α. και ανάδειξη του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας.

- Παροχή κινήτρων προς τους επιχειρηματίες για πρόσληψη Α.με.Α.

- Παροχή κινήτρων για την εργασία από απόσταση (τηλε –εργασία)


Κλείνοντας θα ήταν παράληψη να μην υπογραμμίσουμε ότι σε πολλούς από εμάς και κυρίως στους επιχειρηματίες, είναι ακόμα άγνωστη η ιδέα ότι τα Α.με.Α. μπορούν να αποτελέσουν ένα ιδιαίτερα ευρύ αγοραστικό κοινό, με πολυποίκιλες ανάγκες και συνεπώς σημαντικές ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις.

Μία από τις βασικές αρχές του σύγχρονου marketing είναι ότι για να πετύχει μια επιχειρηματική πρωτοβουλία σκοπός δεν είναι να αναδείχνουν μόνο τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που είναι προς πώληση, άλλα τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συγκεκριμένη επιλογή, σε σύγκριση με κάποια άλλη.

Συνεπώς η στοχευμένη ένταξη των Α.με.Α. στην επιχειρηματική δραστηριότητα
πιστεύουμε ότι θα επιφέρει πολλαπλά και πολυποίκιλα οφέλη στην Ελληνική κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου