Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013

Οι “HUMANS” διευρύνονται και δρουν...Οι HUMANS στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ομίλου και της επέκτασης του προγραμματισμού που έχει τεθεί μέχρι στιγμής θα συναντηθούν στο κτίριο της ΕΔΟΘ (Προξένου Κορομηλά 51, στον Ημιώροφο) την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και ώρα 8:00 μμ. Εκεί μπορούν να εγγραφούν και νέα μέλη που θα στηρίξουν το έργο της.

Ποιοι είναι
Οι HU.M.A.N.S. είναι ένας όμιλος ενεργών πολιτών με υψηλό αίσθημα εθελοντισμού και προσφοράς. Συστήθηκε από μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό τη διοργάνωση δράσεων για τους τομείς της Νεολαίας, της Επιστήμης και της Επιχειρηματικότητας. Μέσο για την επίτευξη των στόχων αποτελεί το κοινό όραμα των μελών, το όραμα δηλαδή της μαζικής κινητικότητας των ανθρώπων για κοινωφελείς στόχους.
 Βασικός στόχος του Ομίλου είναι η ανάδειξη και προώθηση των νέων, των επιστημόνων και των επαγγελματιών και κατ' επέκταση η συμβολή τους στην κοινωνία. Ο Όμιλος εντοπίζει, αναδεικνύει και προτείνει λύσεις για θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, την επιστήμη και την οικονομία. Επίσης, διοργανώνει δράσεις εθελοντισμού, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες/συνέδρια για την κατάρτιση των μελών και των πολιτών γενικότερα, όπως και διάφορα φεστιβάλ και εκθέσεις που προωθούν την τέχνη και τον πολιτισμό.
 Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι επιθυμούν να συμβάλουν στους στόχους και τις δράσεις του ομίλου.
 Οι αξίες στις οποίες βασίζεται ο Όμιλος είναι ο διαρκής προσανατολισμός στην ανάπτυξη, την καινοτομία, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό, τη συλλογικότητα, την εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και η επίμονη προσήλωση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών.
  Το Όραμα του Ομίλου είναι να καταστεί ένας ισχυρός φορέας που θα αντιπροσωπεύει τα μέλη του στους άξονες όπου δραστηριοποιείται και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, στον πολιτισμό και στην επιστήμη. Διαθέτοντας το στελεχιακό του δυναμικό να προσφέρει στήριξη και τεχνογνωσία στο συνάνθρωπο και την κοινωνία γενικότερα.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου