Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Το 2011 συστήθηκε ως σύλλογος η Ένωση Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης» με στόχο την ανάδειξη κάθε πολιτιστικού και πνευματικού μορφώματος που θα αφορούσε κυρίως στην προώθηση ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών. Φορέας της Ένωσης αποτελεί το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Πριν παρουσιάσουμε το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε μια αναφορά στον Θεσμό του Λαϊκού Πανεπιστημίου, ο οποίος αγνοείται από τους περισσότερους:

Ο θεσμός του Λαϊκού Πανεπιστημίου


Σύμφωνα με τις απόψεις του Δανού λαϊκού εκπαιδευτή N.F.S. Grunatvig, στη Σκανδιναβία το 1850  είδαν το φως  τα  λαϊκά πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούσαν σε σπίτια, και ο σκοπός τους ήταν η μετάδοση γνώσεων στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν είχαν την δυνατότητα να μετέχουν στην τυπική εκπαίδευση. Αυτή η κίνηση αποτελεί την πρώιμη μορφή της άτυπης, όπως θα λέγαμε σήμερα μάθησης.
 Παράλληλα με την άτυπη μάθηση, συμπορεύεται και ένα άλλο κίνημα γνωστό ως κίνημα διάπλασης  πανεπιστημίων, University Extension, απέβλεπε στην πανεπιστημιακή μόρφωση όλων των κοινωνικών στρωμάτων ανεξαιρέτως, με συστηματική βέβαια φοίτηση.
 Αυτά τα δύο κινήματα, που παρουσιάστηκαν τον 19ο αιώνα, ήταν πρότυπα για το  νέο θεσμό που ιδρύθηκε στη Γερμανία, το λαϊκό πανεπιστήμιο, και χωριζόταν σε βραδινό και οικιακό. Σκοπός του ήταν η ευρύτερη μετάδοση γνώσεων και κυρίως δεξιοτήτων στο λαό που δεν έτυχε αυτής της ευκαιρίας.
Η εκπαίδευση ενηλίκων από τα τέλη του 19ου αιώνα, που εμφανίστηκε ως κοινωνικός θεσμός, μέχρι και τις μέρες μας περίπου, που αρχίζει η παγκοσμιοποίηση, δεν είχε κύριο σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση. Βεβαίως και  υπήρχαν στο πρόγραμμα  της μορφές κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, όμως ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων απέβλεπε στη διάδοση της γενικής παιδείας, στην ανάπτυξη της κοινωνικής νοημοσύνης και στον κοινωνικό επαναπροσδιορισμό.
Μέσα σ αυτά τα πλαίσια η Ένωση μας, Ένωση επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης»   ίδρυσε το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Tο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (με παραρτήματα το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοζάνης, Καστοριάς,  και Εορδαίας ) αποτελεί φορέα της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας ‘’Νικόλαος Κασομούλης’’ με αριθμό έγγραφής στα
βιβλία των Σωματείων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης 2713/9-12-2011, αριθμός τροποποίησης 2776/27-8-13.

Πρόκειται για προγράμματα σεμιναρίων, ανώτερου μορφωτικού που αφορά σε θέματα Ελληνικού Πολιτισμού. Συζητούνται θέματα ειδικού φιλοσοφικού, αρχαιολογικού, λογοτεχνικού ή άλλου επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως και θέματα ιστορίας, πολιτικής, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέους τρόπους αντίληψης.
 Στα Σεμινάρια διδάσκουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και προσωπικότητες του πνεύματος και της τέχνης από ανώτατα μορφωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Γλώσσα των σεμιναρίων η Ελληνική.

Πρόγραμμα Μορφωτικών & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το Πρόγραμμα Μορφωτικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων συγκροτείται από ομιλίες, διαλέξεις, συζητήσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων.
Κύκλος σπουδών του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
O Κύκλος Σπουδών του Λαϊκού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μορφωτικών δραστηριοτήτων για Έλληνες και αλλοδαπούς. Προσφέρονται μαθήματα ειδικού ενδιαφέροντος, από τους χώρους κυρίως της ελληνικής Ιστορίας, της Τέχνης και του Ελληνικού Πολιτισμού γενικότερα όπως επίσης και η δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών, σε όλα τα επίπεδα, η οποία αφορά σε όλους τους πολίτες.

Πρόγραμμα εκπόνησης ερευνών

Πραγματοποιείται έρευνα κυρίως στους τομείς της Ελληνικής Ιστορίας και γενικότερα του Ελληνικού Πολιτισμού, Ιστορίας της Τέχνης και του Θεάτρου – Λογοτεχνίας.
Στο τέλος του κύκλου σεμιναρίων χορηγείται πιστοποιητικό σπουδών ισότιμα με όλα τα σεμινάρια της Δια Βίου Mάθησης.

Πληροφορίες:
Δρ Όλγα Κούρτογλου Πρόεδρος της Ένωσης Επιστημόνων Δυτικής Μακεδονίας «Νικόλαος Κασομούλης», Πτωχοκομείου 7 Κοζάνη T.K. 50100.


Τηλ.6970341723
mail: kasomoulisnik
olaos@ yahoo.com
Facebook: Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου